Przed rozpoczęciem testu poddaj refleksji pytanie czy spożywanie przez Ciebie alkoholu nie zaczyna być dla Ciebie poważnym problemem?
Test pomagający stwierdzić uzależnienie od alkoholu.